Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea şi serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligaţi să răspundem noilor modificări legislative. Vom afişa cea mai actuală versiune pe www.nirogroup.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului de către tine îţi va fi comunicată aici şi/sau utilizând datele de contact disponibile.

Site-ul www.nirogroup.ro utilizează fişiere de tip cookie. Mai multe informaţii privind utilizarea cookie-urilor poţi găsi accesând Politica de cookie-uri.

Informaţii generale despre Niro Investment SA

Confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru Niro Investment SA, cu sediul în str. Traian, 184-186, sector 2, Bucureşti, România, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.nirogroup.ro.

Persoanele vizate şi Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Niro Investment SA

Dacă eşti vizitator al www.nirogroup.ro, Niro Investment SA prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării site-ului.

Dacă eşti participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Niro Investment SA, acesta prelucrează fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în timpul respectivelor evenimente în scopul ilustrării şi promovării lor pe www.nirogroup.ro.

Scopurile şi temeiurile prelucrărilor

Scop

Temei

Vizitator al www.nirogroup.ro
Remedierea eventualelor plângeri, reclamaţii înaintate de tine şi îmbunătăţirea experienţei tale oferite de www.nirogroup.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Niro Investment SA de a asigura funcţionarea corectă a www.nirogroup.ro, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor săi, inclusiv prin soluţionarea diferitelor întrebări sau reclamaţii din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru experienţa oferita prin intermediul www.nirogroup.ro.

Participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Niro Investment SA
Promovarea evenimentelor organizate sau sponsorizate de Niro Investment SA Prelucrarea imaginilor foto şi/sau video are la bază interesul Niro Investment SA de a-şi promova activităţile/evenimentele pe care le iniţiază sau le sponsorizează.

Niro Investment SA va folosi imaginile strict pentru a prezenta evenimentele într-un mod favorabil pe www.nirogroup.ro.

Durata prelucrării datelor

Niro Investment SA prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă îţi retragi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi promovare imagine, Niro Investment SA va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de Niro Investment SA pe baza consimţământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Niro Investment SA poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliaţi, terţe persoane sau entităţi care sprijină Niro Investment SA în oferirea de servicii prin www.nirogroup.ro, precum furnizorii de infrastructură IT, respectiv către autorităţi publice, precum în următoarele situaţii fără a ne limita însă la acestea:

  • Menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea www.nirogroup.ro
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică, analiză de afaceri, monitorizare a tendinţelor de utilizare, dezvoltarea de măsuri de securitate etc.
  • Transmiterea de comunicări, în condiţiile respectării legislaţiei aplicabile
  • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Partenerii noştri îţi prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidenţialitate ale acestor Parteneri numiţi ca atare de noi. Noi am definit modalităţile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către Niro Investment SA pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condiţiile respectării legislaţiei aplicabile, doar pe teritoriul României şi doar către alte state din Spaţiul European Extins.

Drepturile tale privind protecţia datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.nirogroup.ro, ai dreptul să soliciţi accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciţi ştergerea lor sau restricţionarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerinţelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimţământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Niro Investment SA pe baza consimţământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamaţii sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poţi adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalităţile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îţi poţi exercita drepturile amintite mai sus la adresa dpo@nirogroup.ro. Noi monitorizăm respectarea cerinţelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecţie a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la dpo@nirogroup.ro.