De 10 ani Editura Balcanii şi Europa publică reviste şi cărţi. Printre titlurile cărţilor tipărite şi distribuite de editură se numără: “Istoria vie a comunităţilor româneşti de pretutindeni în ştiri”, “Parteneriatul public - privat şi valenţele sale sociale”, “Elite rome”, “O viaţă printre ziare – oameni, umbre şi stafii”, “Trăsnăi Brand 2006”, “Mersul pe sârmă”, “Misterele Revoluţiei Române”, “Există un secret al celebrităţii”, “Scânteia tineretului”, “Să te încrezi în vise”, “În balansul vremurilor”, “Miracole”, “Ceauşescu - ultimele 100 de zile nefaste”, “Ziaristul şi fascinaţia clipei”.

Compania Zona Balcanilor editează revista de consemnări şi atitudini “Balcanii şi Europa”, menită să prezinte cititorilor săi un punct de vedere obiectiv, corect şi nepărtinitor cu privire la dezvoltarea relaţiilor internaţionale dintre ţările balcanice şi străvechea Europă. Revista îşi propune să evalueze situaţia politică, economică şi socială, fiind o platformă de diplomaţie publică şi cooperare internaţională. Revista este difuzată la: Preşedinţie, Guvernul României, Ministere, Ministerul Afacerilor Externe, Parlament, ambasadele străine acreditate la Bucureşti şi ambasadele româneşti acreditate în tari balcanice, asociaţii ale oamenilor de afaceri, camere de comerţ bilaterale, mari întreprinzători străini şi români, bănci şi instituţii financiar-bancare, instituţii de învăţământ superior, asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale, înalte foruri academice, mari hoteluri, companii aeriene, federaţii sportive, instituţii culturale, mass-media, corespondenţi străini de presă etc.

Pentru mai multe detalii: https://balcanii.ro/